Shop 5 Buchanan Plaza, Yallahs, Jamaica
Unnamed Road Yallahs Saint Thomas Parish JM